Làm việc với Assembly trong SolidWorks

Phần mềm SolidWorks có modul Assembly là môi trường làm việc với mô hình lắp ráp với các chức năng cơ bản sau: tạo mô hình lắp ráp, mô phỏng quá trình lắp ráp, mô phỏng hoạt động, chuyển động...

 Tài liệu sau hướng dẫn tạo một tổ hợp lắp ráp với các nội dung:

- Đưa các chi tiết máy vào một môi trường lắp ráp

- Sử dụng các quan hệ lắp ráp để tạo các ràng buộc giữa các chi tiết trong tổ hợp

- Kiểm  tra lắp ráp

- Mô phỏng tháo và lắp tổ hợp

Ngoài ra trong môi trường Assembly còn cho phép tạo các lắp ráp với các ràng buộc cao cấp hơn như: ăn khớp bánh răng, tiếp xúc cam...

Link download tài liệu:

http://www.megafileupload.com/en/file/247376/Tutorial-DCL-dich-pdf.html

4/7/2010
Số lượt xem: 3123
Nguồn: www.chiasethongtin.com/sưutầm


Danh mục CAD / CAM / CNC

Kiến thức thiết kế, sử dụng các phần mềm CAD, CAM, lập trình CNC


Đối tác, nhà tài trợ


Kho download
Tài liệu chia sẻ, phần mềm miễn phí...