Зачем нужно учиться? (Cần phải học để làm gì? )
Учиться необходимо.     В наше время неграмотным или малограмотным быть просто нельзя. В школе закладываются основы знаний, а вообще человек учится всю жизнь.
Чем больше мы будем знать и уметь, тем легче нам будет найти хорошую и интересную работу, имея которую мы сможем обеспечить себя и свою семью.
    Учиться нужно, это довольно сложно, но интересно и необходимо.

Bài viết cùng danh mục

Ký hiệu vật liệu cơ khí trong tiếng Nga
Khi làm việc với vật liệu cơ khí ta hay sử dụng những ký hiệu của vật liệu trong tiếng Nga. Vậy ý ngĩa của những ký hiệu các nguyên tố trong tiếng Nga có ý ngĩa thế nào trong tiếng Việt?
Хорошо быть двуязычным: Thật tốt khi biết 2 thứ tiếng
Когда в первом классе моя мама говорила, что английский пригодится мне в будущем, я не задумывалась об этом всерьез. Но она оказалась права.
Kỹ năng mềm - Quyết định 75% sự thành đạt
Trong buổi phỏng vấn thi tuyển vào công ty Unilever, đang trao đổi về nghiệp vụ kinh doanh, bất ngờ nhà tuyển dụng hỏi: “Theo em, nếu phi một con dao vừa dùng để phết bơ thì mặt nào sẽ tiếp đất, mặt phết bơ hay không phết bơ?”. Trước câu hỏi bất thình lình như thế, bạn sẽ lúng túng hay bạn sẽ mỉm cười và đáp lại câu hỏi bằng một câu trả lời đầy thuyết phục?
Kinh nghiệm làm bài thi TOEIC Listening Test Part 1 - Photographs
Trong phần này, bạn sẽ được nhìn một bức tranh và nghe những câu mô tả, cần phải chọn câu mô tả đúng nhất ứng với từng bức tranh.
Ồn
Trong cuộc họp đặt tên các bộ phận trên cơ thể người do Thượng đế tổ chức, khi các bộ phận đã được đặt tên gần hết, duy nhất chỉ còn một bộ phận nhỏ trên cơ thể người phụ nữ chưa được đặt tên, mọi người tham dự bàn tán xôn xao mà chưa có ý kiến hợp lý....