Các hiệu ứng trên cơ sở UI Library trong jQuery
Để sử dụng các hiệu ứng này, bạn có thể hoặc tải về jQuery UI Library mới nhất là jquery-ui-1.11.4.custom.zip từ trang jQuery UI Library hoặc sử dụng Google CDN để sử dụng nó theo cách tương tự như chúng tôi đã thực hiện cho jQuery.

Chúng tôi đã sử dụng Google CDN cho jQuery UI bởi sử dụng đoạn trích code sau trong trang HTML:

<head>
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.3/jquery-ui.min.js"></script>
</head>
STT Phương thức & Miêu tả
1 Blind

Blind away phần tử hoặc hiển thị nó bằng blind in

2 Bounce

Bounce phần tử theo chiều dọc hoặc chiều ngang n lần

3 Clip

Clip on hoặc clip off phần tử, theo chiều dọc hoặc chiều ngang

4 Drop

Drop away phần tử hoặc hiển thị nó bởi drop in

5 Explode

Explode phần tử thành nhiều phần

6 Fold

Fold phần tử như một phần của tờ giấy

7 Highlight

Highlight nền với màu đã cho

8 Puff

Scale và fade out các hiệu ứng tạo ra hiệu ứng puff

9 Pulsate

Pulsate độ chắn sáng của phần tử nhiều lần

10 Scale

Shrink hoặc grow một phần tử bởi tỷ lệ phần trăm nào đó

11 Shake

Shake phần tử theo chiều dọc hoặc chiều ngang n lần.

12 Size

Đưa phần tử về chiều cao và rộng đã xác định

13 Slide

Slide out phần tử ra khỏi cửa nhìn

14 Transfer

Chuyển hình dáng của một phần tử cho phần tử khác

Mẹo marketing....
- Báo đây! Báo đây! Bí mật khủng khiếp đây! Một vụ lừa đảo trắng trợn...
Im lặng còn nguy hiểm hơn
Bà mẹ rầy la cô con gái: - Đêm qua sao mày tiếp thằng bạn trai khuya quá vậy?
Mẹ mày bảo chưa cần
- Bố ơi ngày xưa khi cầu hôn Mẹ bố có quỳ xuống không?...
Thế vẫn còn may
Một người đau khổ vì cái đầu hói của mình phàn nàn điều này với một người bạn, thì người bạn nói....
MS Word: Chuyển trang nhanh
Word đưa ra phương pháp nhanh để chuyển giữa các trang trong văn bản có nhiều trang....