Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Convert (chuyển) file từ các định dạng khác nhauCó nhiều công cụ convert file từ các định dạng khác nhau. Bài viết này giới thiệu công cụ online tại đây bạn có thể dễ dàng convert file từ các định dạng khác nhau sang định dạng mong muốn.
Côn cụ này hỗ trợ nhiều loại định dạng file khác khau:
- Audio
- Videos
- Image, hình ảnh
- Tài liệu Word, Excel, Powerpoint
- Ebook
- File nén
- File Hash

Để thực hiện convert, chỉ cập upload file hoặc paste link file nguồn, bấm Convert để ứng dụng thực hiện convert sau đó bạn có thể tải file kết quả với định dạng mong muốn.
Bạn có thể tham khảo URL tool convert file online tại http://adf.ly/1mSsMP