"How to be a capitalist without any capital" – "Làm thế nào để trở thành ông chủ lớn mà không cần bất kỳ nguồn vốn nào", tác giả Nathan Latka
Người dẫn chương trình "Top entrepreneurs podcast" - doanh nhân hàng đầu đã bắt đầu thành lập một công ty phần mềm ở tuổi 19 chỉ với 119 đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng của mình

Năm năm sau, công ty của ông được định giá lên tới 10,5 triệu đô la. 

Trong cuốn sách "How to be a capitalist without any capital" ông Nathan Nathan Latka, 29 tuổi, đưa ra lời khuyên về cách nghỉ hưu ở độ tuổi 29 bằng cách chỉ làm bốn việc sau:

1) Tập trung vào một kỹ năng

2) Tập trung vào một mục tiêu

3) Là duy nhất

4) Hấp dẫn quần chúng.

Bài viết cùng danh mục