Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Mẹo tăng tốc mở file Excel nhanhNếu phải thường xuyên làm việc với Excel bạn cần lưu ý mẹo nhỏ sau để khi mở file được nhanh.
Hãy chú ý góc trên bên phải của cửa sổ excel, chúng ta thấy có 2 nút đóng màn hình như hình dưới đây:


Nếu bạn thường xuyên làm việc với Excel thì nên dóng nút bên dưới để thực hiện việc đóng tài liệu đang mở, không đóng ứng dụng Excel. Sau đó khi excel vẫn đang trong chế độ mở bạn có thể thấy việc mở file excel khác được nhanh hơn.

Màn hình sau khi đóng file excel như sau: