Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Cách tạo list combo box để chọn từ một Sheet khác trong ExcelBình thường khi tạo list cho phép chọn dạng Combobox trong Excel không tạo được các mục chọn từ một Sheet khác bằng cách chọn tên Sheet rồi chọn range. Để tạo list như vậy từ các Sheet khác có thể làm như sau.

Chẳng hạn, ở Sheet1 có danh sách các loại môn học, giá trị của các Cell như sau:

A1: Toán

A2: Lý

A3: Hóa

A4: Văn

A5: Sử

A6: Địa

Bên Sheet2 muốn tạo Combobox để chọn môn học vào một ô nào đó, thực hiện các thao tác sau:

1. Bên Sheet1, kéo chọn từ A1->A6

2. Gõ tên Subject vào ô Namebox (bên góc trên, trái màn hình)

3. Bên Sheet2, chọn vào ô cần đưa combobox vào, chọn menu Data -> Data Validation -> Data Valication.... Sau đó chọn trong Tab Settings: Allow (List), Source (gõ =Subject) và bấm OK

Như vậy đã tạo được một combobox lấy các giá trị A1 -> A6, khi bấm vào Combobox này ta được một danh sách các môn học như trên.