Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Chèn các chi tiết hoặc cụm các chi tiết giống nhau vào trong tổ hợp mẹ (SolidWorks 2005)?Để chèn các chi tiết hoặc các cụm chi tiết giống nhau vào tổ hợp mẹ một cách nhanh  nhất: trước tiên chèn một chi tiết hoặc 1 cụm chi tiết vào tổ hợp chi tiết mẹ. Gán các ràng buộc để nó hoạt động được. Sau đó ta dùng lệnh Component Pattern trong menu Insert để tạo ra các cụm chi tiết giống nhau.
Trong Component Pattern có 2 kiểu chèn là: Linear Pattern là chèn theo đường thẳng và Circular Pattern là theo đường tròn.
Linear Pattern: chọn một hoặc 2 đường thẳng xác định phương và chiều của các chi tiết giống nhau cần chèn vào tổ hợp chi tiết mẹ.
Circular Pattern: trước hết phải tạo ra một trục xác định đường tròn vị trí của các chi tiết. Trong thanh công cụ Feature chọn Reference Geometry chọn Axis và kích chọn một bề mặt trụ xác định trục tham chiếu này.
Chọn Circular Pattern, bảng Circular Pattern hiện ra, trong ô Parameters kích chọn vừa tạo ra, chọn góc giữa các chi tiết cần chèn vào và số lượng chi tiết.
Để xoay một cách linh hoạt tổ hợp chi tiết mẹ hoặc các chi tiết chèn vào, trong bảng Feature Manager Design Tree kích chuột phải chọn biểu tượng của chi tiết đó rồi chọn Float