Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Chết vì cườiVị khách đi tham quan viện bảo tàng trưng bày những xác chết nhưng miệng vẫn cười.

Tới cái xác thứ nhất, ông khách hỏi người hướng dẫn:

- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?
Hướng dẫn viên:
- Ông này trúng số 200 triệu, mừng quá mà chết.
Tới cái xác thứ hai, ông khách lại hỏi:
- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?
Hướng dẫn viên:
- Ông này ly dị bà vợ sau 10 năm chung sống, mừng quá, chết.
Tới cái xác thứ ba, khách lại hỏi:
- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?
Hướng dẫn viên:
- Ông này bị sét đánh.
Khách:
- Bị sét đánh thì có gì vui mà cười?
Hướng dẫn viên:
- Lúc thấy tia chớp, ổng tưởng là đèn flash của máy chụp hình.

(Sưu tầm)