Hàm chuyển đổi chuỗi từ font VNI sang UNICODE trong VB (.Net)
Giới thiệu hàm chuyển đổi Font chữ có nội dung như sau:
Function VNItoUNICODE(vnstr As String)
Dim c As String, i As Integer
Dim db As Boolean
For i = 1 To Len(vnstr)
db =
False
If i < Len(vnstr) Then
c = Mid(vnstr, i + 1, 1)
If c = "ù" Or c = "ø" Or c = "û" Or c = "õ" Or c = "ï" Or c = "ê" Or c = "é" Or c = "è" Or c = "ú" Or c = "ü" Or c = "ë" Or c = "â" Or c = "á" Or c = "à" Or c = "å" Or c = "ã" Or c = "ä" Or c = "Ù" Or c = "Ø" Or c = "Û" Or c = "Õ" Or c = "Ï" Or c = "Ê" Or c = "É" Or c = "È" Or c = "Ú" Or c = "Ü" Or c = "Ë" Or c = "Â"
End If
If db Then
c = Mid(vnstr, i, 2)
Select Case c
Case "aù": c = ChrW$(225)
Case "aø": c = ChrW$(224)
Case "aû": c = ChrW$(7843)
Case "aõ": c = ChrW$(227)
Case "aï": c = ChrW$(7841)
Case "aê": c = ChrW$(259)
Case "aé": c = ChrW$(7855)
Case "aè": c = ChrW$(7857)
Case "aú": c = ChrW$(7859)
Case "aü": c = ChrW$(7861)
Case "aë": c = ChrW$(7863)
Case "aâ": c = ChrW$(226)
Case "aá": c = ChrW$(7845)
Case "aà": c = ChrW$(7847)
Case "aå": c = ChrW$(7849)
Case "aã": c = ChrW$(7851)
Case "aä": c = ChrW$(7853)
Case "eù": c = ChrW$(233)
Case "eø": c = ChrW$(232)
Case "eû": c = ChrW$(7867)
Case "eõ": c = ChrW$(7869)
Case "eï": c = ChrW$(7865)
Case "eâ": c = ChrW$(234)
Case "eá": c = ChrW$(7871)
Case "eà": c = ChrW$(7873)
Case "eå": c = ChrW$(7875)
Case "eã": c = ChrW$(7877)
Case "eä": c = ChrW$(7879)
Case "où": c = ChrW$(243)
Case "oø": c = ChrW$(242)
Case "oû": c = ChrW$(7887)
Case "oõ": c = ChrW$(245)
Case "oï": c = ChrW$(7885)
Case "oâ": c = ChrW$(244)
Case "oá": c = ChrW$(7889)
Case "oà": c = ChrW$(7891)
Case "oå": c = ChrW$(7893)
Case "oã": c = ChrW$(7895)
Case "oä": c = ChrW$(7897)
Case "ôù": c = ChrW$(7899)
Case "ôø": c = ChrW$(7901)
Case "ôû": c = ChrW$(7903)
Case "ôõ": c = ChrW$(7905)
Case "ôï": c = ChrW$(7907)
Case "uù": c = ChrW$(250)
Case "uø": c = ChrW$(249)
Case "uû": c = ChrW$(7911)
Case "uõ": c = ChrW$(361)
Case "uï": c = ChrW$(7909)
Case "öù": c = ChrW$(7913)
Case "öø": c = ChrW$(7915)
Case "öû": c = ChrW$(7917)
Case "öõ": c = ChrW$(7919)
Case "öï": c = ChrW$(7921)
Case "yù": c = ChrW$(253)
Case "yø": c = ChrW$(7923)
Case "yû": c = ChrW$(7927)
Case "yõ": c = ChrW$(7929)
Case "AÙ": c = ChrW$(193)
Case "AØ": c = ChrW$(192)
Case "AÛ": c = ChrW$(7842)
Case "AÕ": c = ChrW$(195)
Case "AÏ": c = ChrW$(7840)
Case "AÊ": c = ChrW$(258)
Case "AÉ": c = ChrW$(7854)
Case "AÈ": c = ChrW$(7856)
Case "AÚ": c = ChrW$(7858)
Case "AÜ": c = ChrW$(7860)
Case "AË": c = ChrW$(7862)
Case "AÂ": c = ChrW$(194)
Case "AÁ": c = ChrW$(7844)
Case "AÀ": c = ChrW$(7846)
Case "AÅ": c = ChrW$(7848)
Case "AÃ": c = ChrW$(7850)
Case "AÄ": c = ChrW$(7852)
Case "EÙ": c = ChrW$(201)
Case "EØ": c = ChrW$(200)
Case "EÛ": c = ChrW$(7866)
Case "EÕ": c = ChrW$(7868)
Case "EÏ": c = ChrW$(7864)
Case "EÂ": c = ChrW$(202)
Case "EÁ": c = ChrW$(7870)
Case "EÀ": c = ChrW$(7872)
Case "EÅ": c = ChrW$(7874)
Case "EÃ": c = ChrW$(7876)
Case "EÄ": c = ChrW$(7878)
Case "OÙ": c = ChrW$(211)
Case "OØ": c = ChrW$(210)
Case "OÛ": c = ChrW$(7886)
Case "OÕ": c = ChrW$(213)
Case "OÏ": c = ChrW$(7884)
Case "OÂ": c = ChrW$(212)
Case "OÁ": c = ChrW$(7888)
Case "OÀ": c = ChrW$(7890)
Case "OÅ": c = ChrW$(7892)
Case "OÃ": c = ChrW$(7894)
Case "OÄ": c = ChrW$(7896)
Case "ÔÙ": c = ChrW$(7898)
Case "ÔØ": c = ChrW$(7900)
Case "ÔÛ": c = ChrW$(7902)
Case "ÔÕ": c = ChrW$(7904)
Case "ÔÏ": c = ChrW$(7906)
Case "UÙ": c = ChrW$(218)
Case "UØ": c = ChrW$(217)
Case "UÛ": c = ChrW$(7910)
Case "UÕ": c = ChrW$(360)
Case "UÏ": c = ChrW$(7908)
Case "ÖÙ": c = ChrW$(7912)
Case "ÖØ": c = ChrW$(7914)
Case "ÖÛ": c = ChrW$(7916)
Case "ÖÕ": c = ChrW$(7918)
Case "ÖÏ": c = ChrW$(7920)
Case "YÙ": c = ChrW$(221)
Case "YØ": c = ChrW$(7922)
Case "YÛ": c = ChrW$(7926)
Case "YÕ": c = ChrW$(7928)
End Select
Else
c = Mid(vnstr, i, 1)
Select Case c
Case "ô": c = ChrW$(417)
Case "í": c = ChrW$(237)
Case "ì": c = ChrW$(236)
Case "æ": c = ChrW$(7881)
Case "ó": c = ChrW$(297)
Case "ò": c = ChrW$(7883)
Case "ö": c = ChrW$(432)
Case "î": c = ChrW$(7925)
Case "ñ": c = ChrW$(273)
Case "Ô": c = ChrW$(416)
Case "Í": c = ChrW$(205)
Case "Ì": c = ChrW$(204)
Case "Æ": c = ChrW$(7880)
Case "Ó": c = ChrW$(296)
Case "Ò": c = ChrW$(7882)
Case "Ö": c = ChrW$(431)
Case "Î": c = ChrW$(7924)
Case "Ñ": c = ChrW$(272)
End Select
End If
VNItoUNICODE = VNItoUNICODE + c
If db Then i = i + 1
Next i
End Function

Bài viết cùng danh mục

8 quán cà phê đậm chất bạn không thể bỏ qua khi du lịch Phú Quốc
Chia sẻ Bạn có muốn những phút giây thật thư giãn khi đến Phú Quốc? Cùng thưởng thức những đồ uống độc- lạ nơi đây?
Địa điểm chụp hình đẹp tại Phú Quốc
Chia sẻ Mang một vẻ đẹp lãng mạn với các bờ biển trong xanh như ngọc và bãi cát trắng tinh dưới những hàng dừa râm mát. Đây là những khu vực được những người yêu du lịch Phú Quốc đánh giá là rất đang để khám phá.
Một số khách sạn Phú Quốc .
Chia sẻ Phú Quốc là quần đảo xinh đẹp nằm sâu trong vùng vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Ở vùng biển phía Nam của tổ quốc, đảo Ngọc Phú Quốc – hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây. Nước biển trong vắt, những dòng suối yên bình cùng nhiều hải sản độc đáo chính là lợi thế tuyệt vời của du lịch Phú Quốc.
Đặc sản Phú Quốc
Chia sẻ Đi Phú Quốc nên mua gì mang về làm quà? cùng mình tham khảo những gợi ý dưới đây nhé!
Các món ngon và địa chỉ ăn uống ở Phú Quốc.
Chia sẻ Đảo Ngọc Phú Quốc làm nức lòng du khách với những đặc sản biển phong phú và nhiều sản vật độc đáo khác.

2003-2019©Chiasethongtin.com / Thông tin, kiến thức, kỹ năng