Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Khóa không cho phép ghi dữ liệu lên USB với windows XPĐể không cho phép ghi dữ liệu lên thẻ nhớ USB với windows XP bạn có thể thay đổi (tạo) khóa Registry bằng cách tạo bản ghi mới như sau
- Mở trình soạn thảo registry (Start menu > run, gõ regedit và bấm Enter, hoặc bấm đồng thời phím Window + r).

- Vào HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > StorageDevicePolicies

Tạo bản ghi có tên WriteProtect, loại DWORD, với giá trị (value data) là 1

 Nếu bạn muốn cho phép ghi dữ liệu lên USB bình thường thì thay đổi giá trị 1 trên thành 0

 Để thuận tiện hơn, để khóa USB bạn có thể tạo file text bình thường, soạn nội dung:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]

"WriteProtect"=dword:00000001

Sau đó lưu file text đó với phần mở rộng .reg, chẳng hạn KhoaUSB.reg

Để cho phép ghi bình thường (không khóa nữa), bạn tạo file với nội dung sau:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]

"WriteProtect"=dword:00000000

sau đó lưu với tên MoKhoaUSB.reg

Khi đã có 2 file đó rồi, để khóa USB bạn mở (nháy đúp) file KhoaUSB.reg, window sẽ hỏi bạn có đồng ý thêm thông tin vào registry không, bạn bấm Yes, khi đó USB đã được khóa và bạn không ghi dữ liệu vào USB được nữa. Để mở khóa USB bạn chay file MoKhoaUSB.reg.


Chiasethongtin.COM