Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Kinh nghiệm làm bài thi TOEIC Listening Test Part 1 - PhotographsTrong phần này, bạn sẽ được nhìn một bức tranh và nghe những câu mô tả, cần phải chọn câu mô tả đúng nhất ứng với từng bức tranh.

Có 10 câu hỏi trong phần này.

Một số kinh nghiệm làm bài phần này:

1. Khi bắt đầu phần này, hãy chú ý nhìn kỹ khung cảnh, nhìn kỹ ảnh và đoán những loại câu mà bạn có thể nghe thấy.

2. Chú ý có thể có những danh từ hoặc động từ dễ gây nhầm lẫn

3. Những loại câu chính:

- Hành động

- Tình huống chung

- Mối quan hệ vị trí trong không gian.

4. Chú ý nghe và để động từ gắn với hoàn cảnh, bức tranh.

5. Nếu nghe thấy câu bạn cảm nhận đúng hãy chọn và xem hình phán đoán câu tiếp theo.

6. Chú ý các công thường có cấu trúc SVO (Chủ ngữ + động từ + cụm vị ngữ), xem có từ nào không đúng.

7. Nhiều ngữ cảnh sử dụng giới từ mô tả vị trí/hướng, hãy chú ý nghe những giới từ không đúng để loại.