Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Ký hiệu vật liệu cơ khí trong tiếng NgaKhi làm việc với vật liệu cơ khí ta hay sử dụng những ký hiệu của vật liệu trong tiếng Nga. Vậy ý ngĩa của những ký hiệu các nguyên tố trong tiếng Nga có ý ngĩa thế nào trong tiếng Việt?
Các nguyên tố chính hay gặp trong ký hiệu vật liệu:

Tên gọi - Ký hiệu quốc tế - Ký hiệu tiếng Nga
Mangan -Mn - Г
Silic - Si - С
Crôm -Cr - Х
Vônfram - W - В
Molipden - Mo - М
Titan - Ti - Т
Nhôm -Al -Ю
Côban -Co -К
Niken - Ni - Н
Niobi - Nb - Б
Bo - B  -  Р
Vanadi  - V -  Ф
Ngoài ra có thể gặp một số ký hiệu sau:
Thép Y8A thì ý nghĩa của các ký hiệu đó là:
Y: thép dụng cụ
8: thành phần Cacbon trong thép là 0,8%
A: ký hiệu thép chất lượng cao
Thép ШХ6 thì ý nghĩa của các ký hiệu đó là:
Ш: kí hiệu của thép làm ổ lăn
X: ký hiệu nguyên tố Crom
6: thành phần phần nghìn của Crom trong thép