Một số nguyên tắc thực hiện bài đọc trong thi TOEFL
Bài viết tổng hợp một số thông tin kinh nghiệm thi TOEFL.
-    Không bao giờ được đọc vào bài đọc ngay, cần đọc và hiểu câu hỏi cặn kẽ.
-    Đọc và tìm chủ đề (chủ đề của các bài đọc trong TOEFL 90% nằm ở câu đầu, 5% nằm ở câu cuối, 5% còn lại rút ra từ toàn bài)
-    Tìm cách phân đoạn (nếu có) và tìm nội dung của từng đoạn
-    Trả lời câu hỏi, câu hỏi trong TOEFL được phân thành một số loại như sau:
*    Câu hỏi xác định lại (Restatement question) -> loại câu hỏi dễ.
*    Câu hỏi phủ định (Negative question) -> dùng biện pháp loại trừ
*    Câu hỏi suy luận (inference question) -> khó nhất
*    Câu hỏi đề cập (reference question)
*    Câu hỏi từ vựng (Vocabulary question)
*    Câu hỏi suy đoán chủ đề khả dĩ của đoạn đọc (trước hoặc sau đoạn đọc đã cho)  -> dựa vào câu đầu hoặc câu cuối của bài đọc (Previous/ Following Topic question).


 

Bài viết cùng danh mục

Chèn các chi tiết hoặc cụm các chi tiết giống nhau vào trong tổ hợp mẹ (SolidWorks 2005)?
Để chèn các chi tiết hoặc các cụm chi tiết giống nhau vào tổ hợp mẹ một cách nhanh  nhất: trước tiên chèn một chi tiết hoặc 1 cụm chi tiết vào tổ hợp chi tiết mẹ. Gán các ràng buộc để nó hoạt động được. Sau đó ta dùng lệnh Component Pattern trong menu Insert để tạo ra các cụm chi tiết giống nhau.
Cách tính giờ theo canh của các cụ ngày xưa
Thuở xa xưa, những bậc tiền nhân thường dùng tức 12 con Giáp (Thập Nhị Địa Chi ) để gọi cho Năm, Tháng, Ngày, Giờ. Số 12 con Giáp tức 12 con vật tượng trưng đó được sắp theo thứ tự như sau : Tý (Chuột), Sửu (Trâu), Dần (Cọp), Mão hay Mẹo (Mèo), Thìn (Rồng), Tỵ (Rắn), Ngọ (Ngựa), Mùi (Dê), Thân (Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó) và Hợi (Heo).
Đặc điểm của các hệ ren tiêu chuẩn
Các loại ren được quy về hai hệ ren cơ bản trong đó mỗi hệ được chia làm hai loại ren như sau: Hệ ren thứ nhất gồm có: + Ren quốc tế (ren hệ mét).
1 số nguồn tài nguyên trên mạng giúp học tiếng Nga tốt hơn
Sử dụng từ điển trực tuyến: http://www.world.altavista.com Từ điển giải nghĩa tiếng Nga: http://www.megakm.ru/ojigov/
Lập trình tiện ren nhiều đầu mối trên máy tiện CNC
Với các máy tiện CNC tùy thuộc vào chức năng của bộ điều khiển mà ta có thể lập trình tiện ren nhiều đầu mối trực tiếp bằng cách khai báo các tham số về bước ren, số đầu mối ren…