Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

MS Word: dùng cỡ chữ dạng phân sốRất ít người biết rằng các chương trình xử lý văn bản của Windows có thể dùng cỡ chữ dạng phân số.
Ví dụ, nếu cỡ chữ 10 point quá lớn còn 9 point quá nhỏ, bạn phải dùng cỡ 9.5 point. Điều này đặc biệt hữu dụng nếu bạn đang cố co hoặc giãn một khối văn bản cho vừa với một diện tích trong bảng biểu. Chỉ cần chọn khối văn bản đó, nhấn vào Font size trên thanh công cụ toolbar rồi gõ cỡ chữ thập phân vào. Lưu ý, Word chỉ chấp nhận những cỡ lẻ 1/2 còn WordPerfect có thể chấp nhận lẻ cỡ 1/10.

(Sưu tầm)