Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

MS Word: In ấn nhanh hơnNếu Word in chậm như rùa thì những chỉnh sửa sau sẽ tăng tốc cho nó
- Vào Tools > Options > Print rồi chọn khung Draft Output nhưng đừng chọn Background Printing. - Vào Tools > Options > View rồi chọn Picture placeholders. - Phải đảm bảo rằng file Autoexec.bat phải có dòng SETTEMP= trỏ đến một thư mục hợp lệ với tối thiểu 8MB đĩa còn trống. - Dùng các font có sẵn của máy in. Muốn xem chúng, nhấn vào menu font trên thanh công cụ, các font máy in phổ biến như Courier và helvetica ở bên phải biểu tượng máy in.

(Sưu tầm)