Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

MS Word: Thu còn một trangNếu bạn có một tài liệu dài hơn một trang nhưng bạn lại muốn in trên một trang, bạn đừng mất công vào việc định lề, đổi font chữ, định trang
Hãy chọn File -> Print Preview rồi nhấn nút Shrink to fit. Word sẽ làm những điều cần thiết để tài liệu của bạn vừa khít trên một trang. Đối với những tài liệu dài hơn, Word sẽ giảm số trang tới mức tối thiểu.

(Sưu tầm)