Went out in my slippers: Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.
Len and Jim worked for the same company. One day, Len lent Jim 20 dollars, but then Jim left his job and went to work in another town without paying Len back his 20 dollars.
Len did not see Jim for a year, and then he heard from another friend that Jim was in town and staying at the central hotel, so he went to see him there late in the evening.
He found out the number of Jim’s room from the clerk at the desk downstairs and went up to find him. When he got to the room, he saw Jim’s shoes outside the door, waiting to be cleaned.
“Well, he must be in,” he thought, and knocked at the door.
There was no answer.
He knocked again. Then he said,
“I know you’re in, Jim. Your shoes are out here’.
“I went out in my slippers,” answered a voice from inside the room.

Bản dịch:

Len và Jim cùng làm việc cho một công ty. Một hôm Len cho Jim vay 20 đô la, nhưng sau đó Jim bỏ việc và đi làm ở một thị trấn khác mà không trả 20 đô la cho Len.
Len không gặp Jim trong một năm trời, và anh nghe một người bạn nói là Jim đang có mặt trong thị trấn và ở tại khách sạn trung tâm, do đó anh tới gặp Jim vào chiều tối hôm đó.
Anh tìm được số phòng của Jim là nhờ người tiếp tân dưới lầu và lên lầu tìm Jim. Khi tới phòng, anh thấy đôi giày của Jim để ngoài cửa đang chờ được đánh bóng.
“Chắc hản anh ta phải có ở trong phòng.” Len nghĩ thầm và gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Anh lại gõ cửa lần nữa rồi nói:
“ Tôi đã biết cậu ở trong phòng, Jim ạ. Đôi giày của cậu ở ngòai này mà.”
“Tôi đã mang dép đi ra ngòai rồi.” Câu trả lời từ trong phòng vọng ra.

Bài viết cùng danh mục

Hàm mở cửa sổ Open
Cách tạo Hàm mở cửa sổ Open:
Зачем нужно учиться? (Cần phải học để làm gì? )
Учиться необходимо.     В наше время неграмотным или малограмотным быть просто нельзя. В школе закладываются основы знаний, а вообще человек учится всю жизнь.
Ký hiệu vật liệu cơ khí trong tiếng Nga
Khi làm việc với vật liệu cơ khí ta hay sử dụng những ký hiệu của vật liệu trong tiếng Nga. Vậy ý ngĩa của những ký hiệu các nguyên tố trong tiếng Nga có ý ngĩa thế nào trong tiếng Việt?
Хорошо быть двуязычным: Thật tốt khi biết 2 thứ tiếng
Когда в первом классе моя мама говорила, что английский пригодится мне в будущем, я не задумывалась об этом всерьез. Но она оказалась права.
Kỹ năng mềm - Quyết định 75% sự thành đạt
Trong buổi phỏng vấn thi tuyển vào công ty Unilever, đang trao đổi về nghiệp vụ kinh doanh, bất ngờ nhà tuyển dụng hỏi: “Theo em, nếu phi một con dao vừa dùng để phết bơ thì mặt nào sẽ tiếp đất, mặt phết bơ hay không phết bơ?”. Trước câu hỏi bất thình lình như thế, bạn sẽ lúng túng hay bạn sẽ mỉm cười và đáp lại câu hỏi bằng một câu trả lời đầy thuyết phục?