Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

4 lý do bạn chưa thành triệu phú

 • 08/05/2017 11:00:43

Tiền không phải là một chủ đề phức tạp, nhưng rất ít người hiểu được nguyên lý hoạt động của nó và thất bại trong cuộc chơi tiền tệ.

Nguyên tắc vàng để giữ được tiền trên Thị trường chứng khoán

 • 27/03/2016 11:23:59

Nhà đầu tư tham gia trên Thị trường chứng khoán với mục đích duy nhất là kiếm tiền, tuy nhiên trước khi kiếm tiền, cần phải biết quản lý chúng.

5 dấu hiệu của một trang thương mại điện tử tiên tiến

 • 28/03/2016 02:32:32

Bài viết tổng hợp một số thông tin đánh giá trang thương mại điện tử.

7 quyết định công nghệ mạo hiểm đem về núi tiền

 • 24/03/2016 12:06:09

7 quyết định của các nhà điều hành và các hãng công nghệ đã từng bị coi là mạo hiểm và “ngớ ngẩn”, nhưng cuối cùng đem lại thành công lớn.

Những hình thức kiếm tiền trên mạng nâng cao

 • 08/05/2017 11:01:03

Chắc bạn đã nghe nói đến việc kinh doanh online, kiếm tiền online hay kiếm tiền trên mạng. Nội dung dưới đây giúp bạn tham khảo một số thông tin chi tiết liên quan đến các loại hình kiếm tiền trên mạng hay Kinh doanh online.

Tài khoản kế toán

 • 28/03/2016 12:32:49

Bài viết sau giới thiệu thông tin, định nghĩa và các khái niệm cơ bản về tài khoản kế toán.

Lợi nhuận sau thuế (Net Profit After Taxes; NPAT)

 • 28/03/2016 12:32:49

Lợi nhuận sau thuế là khoản lợi nhuận chịu thuế sinh ra từ các loại hoạt động doanh nghiệp, bao gồm: sản xuất-kinh doanh, tài chính và đầu tư trừ đi khoản thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nợ ngắn hạn (Current liabilities)

 • 28/03/2016 12:32:49

Một khoản nợ của công ty hay một nghĩa vụ nợ mà thường xác định trong khoảng thời gian 1 năm ( năm tài chính ). Tài sản nợ ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán của công ty bao gồm những khoản nợ ngắn hạn, tài khoản có thể phải trả, các khoản nợ tích lũy và các loại khoản nợ khác.

Các bước trong quy trình bán hàng

 • 27/03/2016 11:19:12

Bài viết giới thiệu một số bước cơ bản trong quy trình bán hàng.

10 nguyên tắc vàng trong kinh doanh dịch vụ

 • 28/02/2016 02:22:22

Bài viết tổng hợp một số thông tin kinh nghiệm trong kinh doanh.

Quảng cáo trong TMĐT

 • 27/03/2016 11:16:19

Quản lý quan hệ với khách hàng CRM

 • 06/05/2017 05:06:50

CRM là phương pháp dịch vụ giá trị cho cả khách hàng và doanh nghiệp tập trung vào xây dựng quan hệ lâu dài và bền vững để làm tăng giá trị doanh nghiệp.

<123>