Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Đừng lướt qua cuộc sống

 • 27/03/2016 11:37:59

Con búp bê thứ tư

 • 27/03/2016 11:37:59

Hoàng hậu Matsya

 • 27/03/2016 11:37:59

Đồng năm xu trên đường

 • 27/03/2016 11:37:59

Sự giàu có

 • 27/03/2016 11:37:59

Hai cây lúa

 • 27/03/2016 11:37:59

Người bạn qua điện thoại

 • 27/03/2016 11:37:59

Ðây là lời kể lại của một người đàn ông làm việc ở Sở cảnh sát thành phố NewYork.

Bạn có bao nhiêu người bạn?

 • 27/03/2016 11:37:59

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

Thông điệp về tình yêu

 • 27/03/2016 11:37:59

Hãy nhìn xuống trước khi nhìn lên

 • 29/03/2016 10:27:27

Gia đình bạn hay chính bạn nghèo ư? Có thể bạn không giàu, nhưng bạn có một gia đình hạnh phúc...

Một bức thư tình

 • 27/03/2016 11:37:59

Tại sao phụ nữ khóc

 • 27/03/2016 11:37:59

1000 con hạc giấy

 • 27/03/2016 11:37:59

Cô giáo

 • 27/03/2016 11:36:24

Bút chì và Cục tẩy

 • 27/03/2016 11:37:59