Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Nước đục dễ bắt cá

  • 25/03/2016 01:33:19

Động cỏ đánh rắn

  • 25/03/2016 01:33:19

Mượn đá vá trời

  • 25/03/2016 01:33:19

Biến không thành có

  • 25/03/2016 02:33:24

Kế sách "Biến không thành có” là kế sách thứ hai trong nhóm kế sách “Khởi sự kinh doanh” “Biến không thành có” thực chất là kế sách tạo dựng danh tiếng giúp cho người làm kinh doanh nhanh chóng định vị tên tuổi, phát triển thị trường trên cơ sở những giá trị sử dụng đích thực của những sản phẩm và dịch vụ mà mình đang nắm giữ

Vịt phải biết bơi

  • 25/03/2016 01:33:19

Tái ông thất mã

  • 13/03/2016 08:07:56

Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống. Ta không bao giờ thực sự biết được những điều còn ở phía phía trước sẽ xảy ra như thế nào. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta mong đợi. Đây là bài học được rút ra từ câu chuyện trong bài viết này.

<12345>