Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Kinh nghiệm làm bài thi TOEIC Listening Test Part 4 - Talks

  • 26/02/2016 11:04:53

Bài viết này tổng hợp một số điểm cần lưu ý khi làm bài thi TOEIC Phần 4.

Kinh nghiệm làm bài thi TOEIC Listening Test Part 3 - Conversations

  • 26/02/2016 11:05:02

Bài viết này tổng hợp một số điểm cần lưu ý khi làm bài thi TOEIC Phần 3.

Kinh nghiệm làm bài thi TOEIC Listening Test Part 2 - Question-Response

  • 26/02/2016 11:05:07

Bài viết này tổng hợp một số điểm cần lưu ý khi làm bài thi TOEIC phần 2.

Kinh nghiệm làm bài thi TOEIC Listening Test Part 1 - Photographs

  • 06/05/2017 05:06:50

Trong phần này, bạn sẽ được nhìn một bức tranh và nghe những câu mô tả, cần phải chọn câu mô tả đúng nhất ứng với từng bức tranh.

Cách dùng của almost, most, one, all + Of

  • 25/02/2016 05:44:02

Almost là trạng từ, có nghĩa là nearly. Vì nó là trạng từ nên nó bổ nghĩa cho động từ, giới từ, trạng từ và tính từ. Tuy nhiên nó cũng có thể đi với anybody, anything, hay no one,nobody, hay all, everybody, every. Dưới đây là một số điểm chú ý.

Nouns (danh từ)

  • 25/02/2016 03:25:09

Bài viết này tổng hợp những thông tin cần thiết liên quan đến các câu hỏi thi TOEIC về danh từ, những điểm cần lưu ý khi thực hiện bài thi TOEIC cũng như các điểm dễ bị "bẫy".

Để đạt điểm cao trong kỳ thi TOEIC

  • 25/02/2016 09:03:43

Một điều không thể phủ định là ngoài tấm bằng đại học "tàm tạm" khi apply vào bất kì công ty nào bạn cũng cần phải có một trình độ ngoại ngữ nhất định, có thể là tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc ... nhưng ngoại ngữ phổ biến hàng đầu vẫn là tiếng Anh.

Hướng dẫn cách làm bài thi TOEIC (New format)

  • 03/03/2016 09:50:04

Bài viết hướng dẫn cách làm bài thi TOEIC format mới hiệu quả.