Kỹ năng xác định mục tiêu cho bản thân và công việc là rất cần thiết cho mỗi người. Dù bạn là ai, làm ngành nghề gì thì cũng nên xác định mục tiêu một cách rõ ràng để đạt được điều mong muốn cũng như nâng cao hiệu quả của nó.