1. МАЗ     Минский автомобильный завод    Nhà máy sản xuất otô Minsko

1.    Nhà máy
    ô tô Minsk MAZ
Nhà máy sản xuất otô Minsko
   

2. MICEX
    Moscow Trao đổi
   ngoại tệ liên ngân hàng Sở giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng Moscow.

3. Bộ
    Nội vụ Bộ Nội vụ
   Bộ nội vụ
   

4.
    Trung tâm Quốc tế MIBC Moscow
Trung tâm quốc tế Moscow

5. MSTU
    Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moscow
Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật Moscow
   

6.
    Bộ Quốc phòng MO
Bộ quốc phòng

7.
    Đại học Quốc gia MGU Moscow M. V. Lomonosov Đại
học tổng hợp quốc gia Moscow Lomonoxop
   

8. Bộ tình huống khẩn cấp
    Bộ tình trạng khẩn cấp
bộ of state khẩn cấp

9. Bộ Ngoại giao
    Bộ Ngoại giao
bộ Ngoại Giao
   

10. Bộ Phát triển Kinh tế
    Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga
bộ kinh phát triển tế vÀ Thương mại

11. ISS
    Trạm vũ trụ quốc tế
Trạm vũ trụ quốc tế.
   

12. Bộ Tài chính
    Bộ Tài chính
Bộ tài chính.