Sử dụng từ điển trực tuyến: http://www.world.altavista.com Từ điển giải nghĩa tiếng Nga: http://www.megakm.ru/ojigov/
Từ điển trực tuyến Anh-Nga-Pháp-Nga-v.v. nhiều chức năng, nhưng cũng không có Nga-Việt
http://www.translate.ru/dictionary.asp?lang=ru
http://multilex.mail.ru/

Từ điển Nga- Việt online http://huybien.vze.com.

Diễn đàn học tiếng nga:
http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=12
Diễn đàn của sinh viên VN đang theo học tại LBN:
http://www.sinhvienmos.ru