Bimo là đơn vị kết nối đối tác cho vay và khách hàng đang có nhu cầu vay tiêu dùng.