Cardano là một dự án Blockchain phi tập trung, cho phép mọi người tạo ra các hợp đồng thông minh (smart contract), giống như Blockchain Ethereum.
Dự án được lấy cảm hứng từ những tính năng tốt nhất của các “đàn anh” đi trước như Bitcoin, XRP và Ethereum.
Bên cạnh đó, Cardano là Blockchain đầu tiên sử dụng thuật toán proof-of-stake, trong khi Bitcoin và hầu hết các đồng tiền số khác sử dụng thuật toán proof-of-work.
Do Cardano được phân cấp nên các giao dịch và smart contract được xác minh bởi cộng đồng. Họ có thể tham gia bằng cách đóng góp sức mạnh tính toán.
Ngoài ra, nhóm phát triển dự án còn tuyên bố Cardano chính là thế hệ Blockchain thứ ba.