Khoan, khoét, doa là 3 phương pháp gia công thường đi cùng với nhau. Khoan để tạo lỗ từ phôi đặc, khoét để sửa sai số vị trí tương quan và nâng cao độ chính xác độ bóng còn doa là để nâng cao độ chính xác về hình dáng và độ bóng bề mặt. Doa không sửa được sai số vị trí tương quan.

Đôi khi gia công chỉ có khoét và doa do bề mặt lỗ được hình thành từ nguyên công đúc, dập, lúc này không dùng nguyên công khoan vào đây được.

Nếu lỗ chỉ yêu cầu về độ chính xác về hình dáng và độ bóng bề mặt mà không yêu cầu về sai số vị trí tương quan thì có thể sử dụng khoan sau đấy doa luôn được.