Cryptaur là một hệ sinh thái phi tập trung dựa trên Ethereum, hoạt động như là một framework cho số lượng không giới hạn của các dịch vụ P2P chuyên dụng (dApps), nhờ đó các nhà cung cấp và người tiêu dùng trong phạm vi hàng hoá và dịch vụ đa dạng nhất có thể tương tác trực tiếp, tăng hiệu quả kinh tế của mọi giao dịch được thực hiện trong hệ sinh thái. Các tính năng độc đáo của hệ sinh thái Cryptaur bao gồm:
Đơn vị thanh toán và thưởng toàn cầu – token tiện ích Cryptaur (CPT).
Nền tảng thanh toán đa chức năng – Cryptaur Pay (CPP).
Hệ Thống Quản Lý Vốn Xã hội Độc Quyền (SCMS).
Hệ Thống Bảo Vệ Quyền Người Dùng Toàn Cầu (URPS).