Trên phố vắng, một thanh niên hỏi người phụ nữ qua đường:
Trên phố vắng, một thanh niên hỏi người phụ nữ qua đường:
-Thưa bà, bà thấy gần đây có ông cảnh sát nào không ạ?
-Ồ ! không có đâu, nhưng có chuyện gì xảy ra thế?
-Không, hãy đưa túi xách của bà ra đây.