09/01/2021
Theo đặc điểm của profin răng mối ghép then hoa thẳng gồm 3 loại sau
-         Mối ghép then hoa hình chữ nhật: profin răng hình chữ nhật
-         Mối ghép then hoa thân khai: profin răng dạng thân khai
-         Mối ghép then hoa tam giác: profin răng hình tam giác
Theo phương pháp định tâm mối ghép then hoa thẳng gồm 3 loại:

-         Mối ghép then hoa định tâm theo đường kính ngoài D
-         Mối  ghép then hoa định tâm theo đường kính trong d
-         Mối ghép then hoa định tâm theo mặt bên b
Ký hiệu của mối ghép then hoa thẳng gồm: ký hiệu bề mặt định tâm, kích thước danh nghĩa của mối ghép (z x d xD x b), dung sai lắp ghép.

Ví dụ: d – 8 x 36(H7/e8) x 40(H12/a11) x 7(D9/f8) TCVN 19-85

Giải thích: Mối ghép then hoa thẳng định tâm theo đường kính trong.
Số răng then hoa là 8.
Đường kính trong then hoa là 36, dung sai lắp ghép là H7/e8
Đường kính ngoài then hoa la 40, dung sai lắp ghép là H12/a11
Chiều rộng rãnh then là 7, dung sai lắp ghép rãnh then là D9/f8