Nếu bạn là thợ đào ETH, thì ngoài phí giao dịch nêu trên ra, bạn cần phải cộng phí máy đào, tiền điện và phí lưu trữ v.v. Theo thống kế của Venturebeat:
Tuy nhiên chi phì này chỉ là mức tính tương ứng vì ở mỗi quốc gia khác nhau thì chi phí sẽ khác nhau. Nhưng nhìn vào chi phí này cũng đủ thấy rằng để có 1 “dàn khoan” Ethereum hợp lý không hề rẻ chút nào.