Một cậu bé con đứng dưới sân khu tậ̣p thể gọi inh ỏi: "Natasha, tớ cần cậ̣u vớii tư cách một người phụ̣ nữ thực sự".....
Một cậu bé con đứng dưới sân khu tậ̣p thể gọi inh ỏi: "Natasha, tớ cần cậ̣u vớii tư cách một người phụ̣ nữ thực sự".

- Tớ rất cần cậu, cậu xuống đây với tớ, nhanh nhé!

Mẹ Natasha nghe thấy vậy ngó đầu ra mắng:

- Con cái nhà ai mà bậy vậy hả? Mới tí tuổi đầu, đi về đi!

- Dạ, cháu cần Natasha thật mà. Quả bóng của cháu bay vào nhà vệ sinh nữ.