DigiByte (DGB) là đồng coin chạy trên mạng lưới Blockchain của DigiByte.
Đồng coin DigiByte (DGB) được ra mắt đầu năm 2014 cùng với sự ra đời của DigiByte Blockchain.
Đội ngũ sáng lập đã dựa trên Blockchain của Bitcoin và cải tiến nó để tạo ra 1 Blockchain mà theo họ là nhanh, an toàn và có khả năng mở rộng.
Dự án này tập trung vào an ninh mạng, IoT (Internet of Things) và tiền tệ phi tập trung.
Một trong những chức năng lớn nhất của DigiByte (DGB) là làm tiền tệ thanh toán toàn cầu.