10/01/2021
Vì sao cậu bé bình tĩnh khi nghe lệnh của nhà vua?
a. Vì cậu bé không sợ nhà vua
b. Vì cậu bé nghĩ mình sẽ tìm được gà trống để trứng
c. Vì cậu bé biết lệnh của vua vô lí.
Cậu bé bình tĩnh khi nghe lệnh của nhà vua vì:
Đáp án: c. Vì cậu bé biết lệnh của vua vô lí.