Đường MA (Moving Average) – là đường trung bình động thể hiện sự biến động, chỉ báo xu hướng giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Thông qua đường MA, nhà đầu tư có thể theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng/giảm hoặc không có xu hướng.
Đường MA được coi là chỉ báo chậm, chủ yếu là vận động theo diễn biến giá đã được hình thành trước đó. Thông thường đường MA lấy một số cột mốc phổ biến 10, 20 ngày nếu là ngắn hạn, 50 ngày nếu trung hạn và 100 – 200 ngày đối với dài hạn. Tuy nhiên bạn cần lưu ý, đường MA không phải là chỉ báo chính xác tuyệt đối, luôn có độ trễ nhất định so với giá, nhất là trong thời gian ngắn hạn.