21/10/2021
-Bốt da mềm khóa sau
-Chiều cao đế: 6cm
✅ 3 màu : đen , kem , nude
✅ QUY ƯỚC ĐỔI SIZE:
- 225mm —> size 35
- 230mm —> size 36
- 235mm —> size 37
- 240mm —> size 38
- 245mm —> size 39
- 250mm —> size 40