Đây là lãnh thổ duy nhất của Hoa Kỳ ở phía nam xích đạo, nằm khoảng 4.000 km (2.600 mi) về phía tây nam Hawaii , phía đông đảo Samoa (Tây Samoa) và 1.200 km về phía nam của đảo Kiribati .
Với mộtdiện tích 199 km² Samoa của Mỹ có kích thước bằng 3/4 kích thước của Malta , hoặc lớn hơn một chút so với Washington, DC