13/01/2022
Đất nước này có diện tích gần 2 triệu km², so với diện tích gần gấp 4 lần Tây Ban Nha