Bài viết này tổng hợp một số điểm cần lưu ý khi làm bài thi TOEIC phần 2.

Một số kinh nghiệm làm bài phần này:

1. Cần nghĩ kỹ về nghĩa câu hỏi thực tế. Một số câu trả lời có thể liên quan với câu hỏi, nhưng câu trả lời không phải như vậy.

2. Nghe kỹ danh từ, động từ, từ hỏi để tránh nhầm lẫn

3. Lưu ý, câu trả lời đúng sẽ thường không là câu trả lời với Yes, No hoặc Don't know.

4. Cần chú ý câu trả lời sử dụng những từ có âm tương tự.

5. Câu trả lời đúng thường có thì khác với câu hỏi.

6. Nghe và để ý kỹ những từ, cụm từ liên quan đến thời gian và vị trí.

7. Câu trả lời đúng có thể dạng trả lời ngắn hoặc không xác định.

8. Câu hỏi với where đôi khi có câu trả lời về hướng.

9. Chú ý, các câu hỏi dạng lời mời, yêu cầu hoặc đưa ra quan điểm cũng thường xuất hiện trong bài thi

10. Trong phần này, thường hay gây nhầm lẫn với các từ có âm giống nhau hoặc nghĩa khác.