29/09/2018
Phím tắt lặp lại thao tác vừa làm hoặc quay trở lại thao tác cũ.
Muốn lặp lại thao tác vừa làm hãy nhấn F4 hoặc Alt + Enter.
Muốn thực hiện Undo hãy nhấn Ctrl + Z hoặc Alt + Backspace.
Và nếu bạn vẫn còn do dự, nhấn Alt + Shift + Backspace hoặc Ctrl + Y để Redo bất cứ thao tác nào vừa Undo.