30/09/2018
Bé Natasha đi học về lo lắng hỏi mẹ hỏi: - Mẹ ơi, sao thằng Vova có cái gì ở chổ nầy (chỉ vào ...) lạ thế?...

Bé Natasha đi học về lo lắng hỏi mẹ hỏi:
- Mẹ ơi, sao thằng Vova có cái gì ở chổ nầy (chỉ vào ...) lạ thế?

Mẹ:
- Là cái còi đó mà con ạ"

Natasha:
- Thế sao con không có ạ?

Mẹ:
- Khi lớn lên con sẽ có cả trăm cái ấy chứ, lo gì!

Natasha chạy đi chơi một lúc chạy về và lại hỏi:
- Mẹ ơi, cái còi của thằng Vova sao con thổi không kêu vậy?

Mẹ: ????????