13/01/2022
Giới thiệu huy hiệu Đội, khăn quàng Đội, bài hát của Đội? Tên Đội, đội viên đầu tiên của Đội?
- Huy hiệu Đội: hình tròn, ở trong có hình búp măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ "SẴN SÀNG".
- Khăn quàng Đội: hình tam giác cân, màu đỏ tượng trưng cho lí tưởng các mạng, Khăn quàng đỏ là một phần cờ Tổ quốc.
- Bài hát của Đội: bài hát Cùng nhau ta đi lên, do nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác.
- Tên Đội: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
- Đội viên đầu tiên của Đội là: Nông Văn Dền (Bí danh Kim Đồng,đội trưởng), Nông Văn Thàn (Bí danh Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (Thanh Minh), Lý Thị Nì (Thủy Tiên), Lý Thị Xậu (Thanh Thủy). Người phụ trách Đội đầu tiên là anh Đức Thanh.