Qua 5 năm phát triển, đồng DGB đang có mặt trên hầu hết các sàn lớn của thị trường Cryptocurrency.
Volume giao dịch của DGB tính theo các sàn: