Sông Hương Foods (SHF) là nhãn hiệu thực phẩm đóng gói với hơn 20 năm mang tâm niệm trân quý và bảo giữ bản sắc ẩm thực truyền thống quê hương Việ