30/09/2018
Sơ đồ Gantt là một trong những công cụ cổ điển nhất mà vẫn được sử dụng phổ biến trong quản lý tiến độ thực hiện dự án. Sơ đồ này được xây dựng vào năm 1915 bởi Henry L. Gantt, một trong những nhà tiên phong về lĩnh vực quản lý khoa học.

Trong sơ đồ Gantt, các công tác được biểu diễn trên trục tung bằng thanh ngang, thời gian tương ứng được thể hiện trên trục hoành.

Ví dụ: Một nhà máy thép đang cố gắng tránh chi phí cho việc lắp đặt một thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí. Tuy nhiên để bảo vệ môi trường địa phương, các cơ quan có chức năng đã buộc nhà máy phải lắp hệ thống lọc không khí trong vòng 16 tuần. Nhà máy đã bị cảnh báo sẽ buộc phải đóng cửa nếu thiết bị này không được lắp đặt trong thời hạn cho phép. Do đó để đảm bảo hoạt động của nhà máy, ông giám đốc muốn hệ thống này phải được lắp đặt đúng thời hạn. Những công việc của dự án lắp đặt thiết bị lọc không khí này được trình bày trong bảng 4.2.1 sau đây.

TT

Công tác

Mô tả

Công tác trước

Thời gian (tuần)

1

A

Xây dựng bộ phân bên trong

-

2

2

B

Sửa chữa mái và sàn

-

3

3

C

Xây ống gom khói

A

2

4

D

Đổ bê tông và xây khung

B

4

5

E

Xây cửa lò chịu nhiệt

 
C

4

6

F

Lắp đặt hệ thống kiểm soát

C

3

7

G

Lắp đặt thiết bị lọc khí

D, E

5

8

H

Kiểm tra và thử nghiệm

F, G

2

 

Trên hình 4.2.1 ta nhận thấy rằng các công tác A-C-E-G-H nằm trên đường găng (đường găng là đường dài nhất, bất cứ sự chậm trễ của các công tác trên đường găng đều dẫn đến sự chậm trễ của dự án). Các công tác B-D-F không nằm trên đường găng và chúng có thể dịch chuyển trong giới hạn cho phép mà không ảnh hưởng tới thời gian hoàn thành dự án. Do đó, ta có thể sắp xếp các công tác này theo phương thức triển khai sớm hoặc triển khai chậm.

-         Phương thức triển khai sớm cho phép các công tác có thể bắt đầu sớm như có thể miễn là không ảnh hưởng tới các công tác trước đó (hình 4.2.1)

-         Với phương thức triển khai chậm, các công tác có thể bắt đầu trễ hơn mà không ảnh hưởng tới thời gian hoàn thành dự án (hình 4.2.2). Độ lệch giữa thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc của một công tác trong hai sơ đồ (nét chấm gạch) được gọi là thời gian dự trữ.

Ngoài ra sơ đồ thanh ngang còn có thể được biểu diễn dưới dạng liên kết giữa các các công (hình 4.2.3) hay dưới dạng để kiểm soát tiến độ (hình 4.2.4).

 

 

Ưu nhược điểm của sơ đồ thanh ngang:

Ưu điểm:

-         Dễ xây dựng và làm cho người đọc dễ nhận biết công việc và thời gian thực hiện của các công tác

-         Thấy rõ tổng thời gian thực hiện các công việc

Nhược điểm:

-         Không thể hiện được mối quan hệ giữa các công tác, không ghi rõ quy trình công nghệ. Trong dự án có nhiều công tác thì điều này thể hiện rất rõ nét.

-         Chỉ phù hợp áp dụng cho những dự  án có quy mô nhỏ, không phức tạp.