09/01/2022
Khi Oprah cho bạn lời khuyên, bạn sử dụng nó. Trong cuốn sách "The path made clear", Oprah làm sáng tỏ con đường tự khám phá và thỏa mãn của cá nhân.

"The Path Made Clear: Discovering Your Life’s Purpose and Direction"- tạm dịch: "Lối đi rõ ràng: Khám phá mục đích và hướng đi của bạn trong cuộc sống", tác giả: Oprah Winfrey

Bà khuyến khích độc giả suy nghĩ về những gì họ đã đặt ra để thực hiện trong cuộc đời này, bằng cách đưa ra những bài học từ cuộc hành trình của chính bà, cũng như là từ những người nổi tiếng như Eckhart Tolle, Brene Brown, Jay-Z và Lin-Manuel Miranda và Ellen DeGeneres.