Zalo
Thủ đô và thành phố lớn nhất là Manama

Tham khảo