03/03/2021
Tính cách Bạch Dương Nam luôn nồng cháy ngọn lửa nhiệt huyết và đầy tham vọng trong tim. Họ thường sẽ là những người vô cùng tiềm năng, là những chiến binh mạnh mẽ với tinh thần “thép”. Với tầm hồn phiêu lưu và tự do, bay bọng, họ luôn chất chứa nhiều tính cách vô cùng độc đáo khiến bạn không khỏi bất ngờ và thu hút.