Nam thuộc cung Bảo Bình có sự thông tuệ đáng ngạc nhiên
Đặc biệt, sự trí tuệ của nam Bảo Bình thích hợp cho những công việc cần hoạt động nhóm.
Nam thuộc cung Bảo Bình luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.
Tính tình vui vẻ, thân thiện với vốn hài hước đặc trưng.

 
Xem thêm